Nowe wytyczne dla usługodawców branży Beauty!

Mikołaj Ostrowski24 października 2019Komentarze (0)

W czerwcu 2019 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej z dnia 10 czerwca 2019 roku. Regulacja ta ma na celu ograniczenie ryzyka szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych, pojawiającego się podczas świadczenia usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała (usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej).

W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano w odniesieniu do działalności prowadzonej w obiektach usługowych, jak i w trakcie świadczenia usług na wezwanie u klienta:

  • minimalne standardy sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe pielęgnacji i zdobienia ciała,
  • warunki świadczenia usług,
  • sposoby postępowania mającego na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym,
  • kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, dotyczy on łącznie 64 241 obiektów usługowych (w tym 30 773 świadczących usługi fryzjerskie oraz 18 391- usługi kosmetyczne).

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, projekt ten zawiera kilka bardzo ważnych zmian.

W projektowanym rozporządzeniu określone przede wszystkim, że konieczne jest zapewnienie w obiekcie świadczenia usług instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, wentylacji, pojemników do gromadzenia odpadów.

Obiekt musi być zasilany w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz musi być ogrzewany oraz mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Elementy budowlane, wykończenie oraz wyposażenie pomieszczeń obiektu muszą być łatwe do utrzymania w czystości, nieuszkodzone. Lokal musi posiadać niezależne wejście oraz musi być zapewniony bezkolizyjny dostęp do umywalki z ciepłą i zimną wodą.

Nie ma oznaczonych konkretnych wymiarów powierzchni oraz rozwiązań rozmieszczenia umeblowania, konieczne jest takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie wyposażenia, które zapewnia utrzymanie w czystości pomieszczeń i ich wyposażenia oraz dekontaminację wyrobów i narzędzi stosowanych przy świadczeniu usług.

Projekt rozporządzenia znajduje się aktualnie na etapie konsultacji i nie jest znany termin, w jakim mają zostać ponownie podjęte prace nad jego przyjęciem i ogłoszeniem. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku podmiotów, które świadczą usługi w dniu wejścia w życie rozporządzenia, będą one miały obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do nowych wymogów w terminie 2 lat lub 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego aktu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ostrowski@owiw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: